Kontakt telefoniczny 663-288-157                      Kontakt telefoniczny 663-288-157"ION DETOX"-Informacje

FAMFART- Aparaty-ION DETOX

W 2003 roku dwóch amerykańskich naukowców Peter Agre i Roderick Mackinnon dostali nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie kanałów wodnych w błonach komórkowych. Odkrycia ich wyjaśniły światu w jaki sposób sole mineralne w postaci jonów i woda transportowane są na zewnątrz i do wewnątrz komórek organizmu. Odkrycia te pozwoliły również zrozumieć jak powstają i są przekazywane sygnały elektryczne w komórkach nerwowych. Dzięki temu jest możliwe wyjaśnienie mechanizmów oczyszczania komórek ze szkodliwych dla organizmu substancji jak też przyczyn powstawania wielu chorób nerek serca, mięśni czy układu nerwowego. Odkrycia te zainspirowały naukowców i inżynierów do zbudowania urządzenia do oczyszczania organizmu, a które znamy obecnie pod nazwą Ion Detox.

POWODY DETOKSYKACJI: Zdrowie i życie ludzkie w bardzo dużej mierze zależy od ilości energii w ciele. Zdrowa osoba powinna posiadać 80% jonów ujemnych i 20% jonów dodatnich. Niestety, organizm ludzki można przyrównać do ogromnego magnesu, który przyciąga i zatrzymuje różnorodne toksyny. Metale ciężkie, częściowo utlenione tłuszcze, nierozłożone białka, pokłady cholesterolu, kwas moczowy, osad bakteryjny, kwas mlekowy i długi szereg różnych chemikaliów przenikających  wodę, powietrze i pożywienie dostają się w formie zjonizowanej do naszych stawów, arterii, nerwów i tkanek. Toksyny te zakłócają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, co tym samym wpływa na zwiększenie naszej podatności na różne choroby i alergie. Znacznie osłabiony zostaje nasz system odpornościowy. Technologia generująca jony jest już znana od kilku dekad. To właśnie ta technologia jest kluczem do sukcesu jonizującego urządzenia (Ion-cleanse), które wykorzystuje naprzemienny pozytywny i negatywny ładunek jonowy w trakcie zanurzenia nóg w jonizowanej wodzie. To ważne odkrycie umożliwia obecnie wspomaganie usuwania toksycznego materiału z organizmu człowieka bez względu na ładunek elektryczny jaki poszczególne toksyny mogą posiadać. Jony są to naładowane atomy, które uzyskały lub straciły elektron, co w konsekwencji powoduje, iż muszą one wytworzyć pole magnetyczne zdolne do wychwytywania i neutralizowania przeciwnie naładowanych cząsteczek i usuwania takich cząstek z organizmu poprzez proces zwany osmozą. Osmoza to termin naukowy używany do opisania przemieszczania się cząsteczek przez błonę komórkową z wyższego do niższego stężenia. Niższe stężenie odnosi się w tym przypadku do pola jonowego wytworzonego prze urządzenie detoksykacyjne w wodzie.

FAMFART- Aparaty-ION DETOX

Zmiana koloru wody podczas zabiegu.

Jonizatory są częściami eksploatacyjnymi przewidzianymi na 20-30 zabiegów


UWAGA!
W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych aparaty Ion Detox i Super Zapper nie są urządzeniami medycznymi i należy je traktować wyłącznie jako sprzęt poznawczo edukacyjny
Strona ta nie jest ofertą handlową, pełni wyłącznie funkcję informacyjną!!!

OSTRZEŻENIE Firma Famfart ostrzega, że produkty Ion Detox nie są urządzeniami medycznym, nie zastępuje leczenia przez lekarza i wszelkie prawne konsekwencje użycia produktu ponosi użytkownik na własne ryzyko. Zarówno wytwórca jak i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne negatywne skutki użycia urządzeń .